woord OT NT apo Bijbel
wonde4228

Vindplaatsen van wonde in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Genesis 4:23
En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla: Hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech! neemt ter ore mijn rede! Voorwaar, ik sloeg wel een man dood, om mijn wonde, en een jongeling, om mijn buile!

1 Koningen 22:35
En de strijd nam op denzelven dag toe, en de koning werd met den wagen staande gehouden tegenover de Syriƫrs; maar hij stierf des avonds, en het bloed der wonde vloeide in den bak des wagens.

Spreuken 20:30
Gezwellen der wonde zijn in den boze een zuivering, mitsgaders de slagen van het binnenste des buiks.

Jesaja 30:26
En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als de HEERE de breuk Zijns volks zal verbinden, en de wonde, waarmede het geslagen is, genezen.