woord OT NT apo Bijbel
wonde4228

Vindplaatsen van wonde in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Openbaring 13:3
En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.

Openbaring 13:12
En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.