woord OT NT apo Bijbel
wonde4228

Vindplaatsen van wonde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Judith 9:18
En geef dat mijn rede en mijn bedrog hun tot een wonde en striem worde, die zo harde raadslagen genomen hebben tegen uw verbond, en tegen uw geheiligd thuis, en tegen de spits des bergs Sion, en tegen het huis der bezitting van uw kinderen;

Jezus Sirach 21:4
Alle ongerechtigheid is gelijk een tweesnijdend zwaard, en geen genezing is er voor haar wonde.