woord OT NT apo Bijbel
wonden71210

Vindplaatsen van wonden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 10:34
En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.