woord OT NT apo Bijbel
wondende1001

Vindplaatsen van wondende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 20:37
Daarna vond hij een anderen man, en zeide: Sla mij toch. En die man sloeg hem, slaande en wondende.