woord OT NT apo Bijbel
wonderbaar4228

Vindplaatsen van wonderbaar in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Job 42:3
Wie is hij, zegt Gij, die den raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald, hetgeen ik niet verstond, dingen, die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist.

Psalmen 17:7
Maak Uw weldadigheden wonderbaar, Gij, die verlost degenen, die op U betrouwen, van degenen, die tegen Uw rechterhand opstaan!

Psalmen 119:129
Pe. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel.

Psalmen 139:6
De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.