woord OT NT apo Bijbel
wonderbaar4228

Vindplaatsen van wonderbaar in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 43:8
De maand heeft haar naam naar haar; wassende is zij wonderbaar in haar verandering.

Jezus Sirach 43:31
Verschrikkelijk is de Here, en zeer groot, en zijn vermogen is wonderbaar.