woord OT NT apo Bijbel
wonderdaden1023

Vindplaatsen van wonderdaden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 106:22
Wonderdaden in het land van Cham; vreselijke dingen aan de Schelfzee.