woord OT NT apo Bijbel
wondergroten0011

Vindplaatsen van wondergroten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 4:29
Nochtans heb ik hem gezien en Apame, de dochter des wondergroten Bartacus, des konings bijwijf, die aan de rechterhand des konings zat,