woord OT NT apo Bijbel
wonderheden4318

Vindplaatsen van wonderheden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 42:20
De Here heeft zijn heiligen niet gegeven al zijn wonderheden te vertellen.