woord OT NT apo Bijbel
wonderlijke201012

Vindplaatsen van wonderlijke in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 145:5
He. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden.

Daniƫl 11:36
En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden.