woord OT NT apo Bijbel
wonderlijker1001

Vindplaatsen van wonderlijker in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 1:26
Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan! Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen.