woord OT NT apo Bijbel
wonders0101

Vindplaatsen van wonders in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 9:30
De mens antwoordde, en zeide tot hen: Hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet, van waar Hij is, en nochtans heeft Hij mijn ogen geopend.