woord OT NT apo Bijbel
wondertekenen3014

Vindplaatsen van wondertekenen in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

1 Kronieken 16:12
Gedenkt Zijner wonderwerken, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en de oordelen Zijns monds;

Psalmen 105:5
Gedenkt Zijner wonderen, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en der oordelen Zijns monds.

Joël 2:30
En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.