woord OT NT apo Bijbel
wondertekenen3014

Vindplaatsen van wondertekenen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 13:50
En alsdan zal hij hun vele wondertekenen tonen.