woord OT NT apo Bijbel
wonderwerken100111

Vindplaatsen van wonderwerken in het Oude Testament. Het woord komt er 10 keer voor, in 10 verzen.

1 Kronieken 16:9
Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderwerken.

1 Kronieken 16:12
Gedenkt Zijner wonderwerken, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en de oordelen Zijns monds;

1 Kronieken 16:24
Vertelt Zijn eer onder de heidenen, Zijn wonderwerken onder alle volken.

Psalmen 86:10
Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God.

Psalmen 105:27
Zij deden onder hen de bevelen Zijner tekenen, en de wonderwerken in het land van Cham.

Psalmen 107:8
Laat hen voor den HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen;

Psalmen 107:15
Laat hen voor den HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen;

Psalmen 107:21
Laat hen voor den HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen.

Psalmen 107:24
Die zien de werken des HEEREN, en Zijn wonderwerken in de diepte.

Psalmen 107:31
Laat hen voor den HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen;