woord OT NT apo Bijbel
wonderwerken100111

Vindplaatsen van wonderwerken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Boek der Wijsheid 19:8
Waardoor al het volk overging, die met uw hand beschermd werden, en zagen wonderlijke wonderwerken.