woord OT NT apo Bijbel
wone174122

Vindplaatsen van wone in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 15:10
Ziet mijn volk wordt als een kudde schapen ter slachting geleid, ik zal nu niet meer dulden dat het in Egypte wone.