woord OT NT apo Bijbel
woog6017

Vindplaatsen van woog in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 8:56
En ik woog hun het zilver en het goud, en de heilige vaten van het huis onzes Heren, welke de koning, en zijn raadsheren, en de groten, en het ganse Israƫl gegeven hadden.