woord OT NT apo Bijbel
woonachtig3014

Vindplaatsen van woonachtig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Susanna (Dan. 13) 1:1
Daar was een man woonachtig te Babylon, wiens naam was Jojakim.