woord OT NT apo Bijbel
woonde803487

Vindplaatsen van woonde in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Johannes 1:40
Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.

Handelingen 7:2
En hij zeide: Gij mannen broeders en vaders, hoort toe: de God der heerlijkheid verscheen onzen vader Abraham, nog zijnde in Mesopotamiƫ, eer hij woonde in Charran;

Handelingen 7:4
Toen ging hij uit het land der Chaldeeƫn, en woonde in Charran. En van daar, nadat zijn vader gestorven was, bracht Hij hem over in dit land, daar gij nu in woont.