woord OT NT apo Bijbel
woonhuis1001

Vindplaatsen van woonhuis in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 25:29
Insgelijks, wanneer iemand een woonhuis in een bemuurde stad zal verkocht hebben, zo zal zijn lossing zijn, totdat het jaar zijner verkoping volkomen zal zijn; in een vol jaar zal zijn lossing wezen.