woord OT NT apo Bijbel
woonhutten0011

Vindplaatsen van woonhutten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 2:16
En hij omringde al de kinderen van Midian, en verbrandde hun woonhutten, en beroofde hun stallingen,