woord OT NT apo Bijbel
woonplaatsen2013

Vindplaatsen van woonplaatsen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 31:10
Voorts al hun steden met hun woonplaatsen, en al hun burchten verbrandden zij met vuur.

Ezechiƫl 37:23
En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.