woord OT NT apo Bijbel
woonstede56112

Vindplaatsen van woonstede in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabee├źn 3:39
Want hij, die de hemelse woonstede heeft, is de opziener en helper van die plaats, en hij slaat en verderft die daar komen om kwaad te doen.