woord OT NT apo Bijbel
woordenstrijd0202

Vindplaatsen van woordenstrijd in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 TimotheĆ¼s 6:4
Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.

2 TimotheĆ¼s 2:14
Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders.