woord OT NT apo Bijbel
word26261163

Vindplaatsen van word in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 11 keer voor, in 11 verzen.

Jezus Sirach 4:24
En word niet beschaamd voor uw ziel.

Jezus Sirach 4:26
Neem de persoon niet aan tegen uw ziel, en word niet schaamrood in uw ongeval.

Jezus Sirach 4:30
Spreek de waarheid niet tegen in enig stuk, en word schaamrood over de leugen van uw ongeschiktheid.

Jezus Sirach 6:1
WORD geen vijand in plaats van een vriend, want zulk een zal een boze naam, schaamte en verwijt beƫrven; zo zal ook de zondaar, die tweetongig is, oneer behalen.

Jezus Sirach 8:16
Word geen borg boven uw vermogen, en indien gij borg geworden zijt, draag zorg alsof gij betalen zoudt.

Jezus Sirach 11:20
Sta in uw verbond, en verkeer daarin, en word oud doende uw werk.

Jezus Sirach 18:33
Word niet arm, makende gelagen van ontleend geld, daar gij niets hebt in de beurs, want anders zult gij een verspieder zijn van uw eigen leven, waar men van spreken zal.

Jezus Sirach 19:17
Bestraf uw naaste eer gij dreigt, en geef de wet des Allerhoogsten plaats, en word niet toornig.

Jezus Sirach 25:1
DOOR drie dingen word ik schoon, en sta schoon voor de Here, ja voor de Here en de mensen.

Jezus Sirach 26:5
Drie dingen ontziet mijn hart, en voor het vierde word ik in mijn aangezicht bevreesd:

Jezus Sirach 32:12
Word bij tijds wakker, en zijt niet van de laatsten; loop heen naar huis, en vertraag niet.