woord OT NT apo Bijbel
wordene0011

Vindplaatsen van wordene in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 13:40
En zo er enigen onder u zijn bekwaam om onder ons volk opgeschreven te worden, dat zij opgeschreven wordene, en laat tussen ons vrede zijn.