woord OT NT apo Bijbel
wordens1001

Vindplaatsen van wordens in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 13:2
En Amnon was benauwd tot krank wordens toe, om zijner zuster Thamars wil; want zij was een maagd, zodat het in Amnons ogen zwaar was, haar iets te doen.