woord OT NT apo Bijbel
wordet1001

Vindplaatsen van wordet in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 1:42
Zo zeide de HEERE tot mij: Zeg hun: Trekt niet op, en strijdt niet, want Ik ben niet in het midden van u; opdat gij niet voor het aangezicht uwer vijanden geslagen wordet.