woord OT NT apo Bijbel
worm63110

Vindplaatsen van worm in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Marcus 9:44
Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.

Marcus 9:46
Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.

Marcus 9:48
Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.