woord OT NT apo Bijbel
worm63110

Vindplaatsen van worm in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 7:17
Verneder uw ziel zeer, want de wraak des goddelozen zal vuur en worm zijn.