woord OT NT apo Bijbel
wormen2169

Vindplaatsen van wormen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 12:23
En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest.