woord OT NT apo Bijbel
wormpje1001

Vindplaatsen van wormpje in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 41:14
Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!