woord OT NT apo Bijbel
worstelde2002

Vindplaatsen van worstelde in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 32:24
Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging.

Genesis 32:25
En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde.