woord OT NT apo Bijbel
worstelingen1001

Vindplaatsen van worstelingen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 30:8
Toen zeide Rachel: Ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld; ook heb ik de overhand gehad; en zij noemde zijn naam Nafthali.