woord OT NT apo Bijbel
wortelen201425

Vindplaatsen van wortelen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 11:20
En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de wortelen af.