woord OT NT apo Bijbel
wortelende1001

Vindplaatsen van wortelende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 5:3
Ik heb gezien een dwaas wortelende; doch terstond vervloekte ik zijn woning.