woord OT NT apo Bijbel
wortels0101

Vindplaatsen van wortels in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 11:17
En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,