woord OT NT apo Bijbel
wortelt1001

Vindplaatsen van wortelt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 40:24
Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde; ook als Hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren, en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen.