woord OT NT apo Bijbel
woudezel4004

Vindplaatsen van woudezel in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Genesis 16:12
En hij zal een woudezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen.

Job 6:5
Rochelt ook de woudezel bij het jonge gras? Loeit de os bij zijn voeder?

Job 39:8
Wie heeft den woudezel vrij henengezonden, en wie heeft de banden des wilden ezels gelost?

Hosea 8:9
Want zij zijn opgetogen naar Assur, een woudezel, die alleen voor zichzelven is; die van Efraïm hebben boelen om hoerenloon gehuurd.