woord OT NT apo Bijbel
woudezelin1001

Vindplaatsen van woudezelin in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 2:24
Zij is een woudezelin, gewend in de woestijn, naar den lust harer ziel schept zij den wind, wie zou haar ontmoeting afkeren? Allen, die haar zoeken, zullen niet moede worden, in haar maand zullen zij haar vinden.