woord OT NT apo Bijbel
woudezels4004

Vindplaatsen van woudezels in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Job 11:12
Dan zal een verstandeloos man kloekzinnig worden; hoewel de mens als het veulen eens woudezels geboren is.

Job 24:5
Ziet, zij zijn woudezels in de woestijn; zij gaan uit tot hun werk, makende zich vroeg op ten roof; het vlakke veld is hem tot spijs, en den jongeren.

Psalmen 104:11
Zij drenken al het gedierte des velds; de woudezels breken er hun dorst mede.

Jeremia 14:6
En de woudezels staan op de hoge plaatsen, zij scheppen den wind gelijk de draken; hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is.