woord OT NT apo Bijbel
wouw1001

Vindplaatsen van wouw in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 14:13
En de wouw, en de kraai, en de gier naar haar aard;