woord OT NT apo Bijbel
wraakgierige2002

Vindplaatsen van wraakgierige in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 8:3
Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.

Psalmen 44:17
Om de stem des honers en des lasteraars, vanwege den vijand en den wraakgierige.