woord OT NT apo Bijbel
wraakgierigheid1001

Vindplaatsen van wraakgierigheid in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 25:12
Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom met enkel wraakgierigheid gehandeld heeft tegen het huis van Juda; en zij zich zeer schuldig gemaakt hebben, dat zij zich aan hen gewroken hebben: