woord OT NT apo Bijbel
wraken4004

Vindplaatsen van wraken in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 3 verzen.

Deuteronomium 32:42
Ik zal Mijn pijlen dronken maken van bloed, en Mijn zwaard zal vlees eten; van het bloed des verslagenen en des gevangenen, van het hoofd af zullen er wraken des vijands zijn.

Richteren 5:2
Looft den HEERE, van het wreken der wraken in Israƫl, van dat het volk zich gewillig heeft aangeboden.

Psalmen 94:1
O God der wraken! o HEERE, God der wraken! verschijn blinkende.