woord OT NT apo Bijbel
wratte1001

Vindplaatsen van wratte in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 22:22
Het blinde, of gebrokene, of verlamde, of wratte, of droge schurftheid, of etterige schurftheid hebbende, deze zult gij den HEERE niet offeren, en daarvan zult gij den HEERE geen vuuroffer op het altaar geven.