woord OT NT apo Bijbel
wreden1001

Vindplaatsen van wreden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 30:14
Al uw liefhebbers hebben u vergeten, zij vragen niet naar u; want Ik heb u geslagen met eens vijands plage, met de kastijding eens wreden; om de grootheid uwer ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn.