woord OT NT apo Bijbel
wreedheid4048

Vindplaatsen van wreedheid in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Leviticus 25:43
Gij zult geen heerschappij over hem hebben met wreedheid; maar gij zult vrezen voor uw God.

Leviticus 25:46
En gij zult u tot bezitters over hen stellen voor uw kinderen na u, opdat zij de bezitting erven; gij zult hen in eeuwigheid doen dienen; maar over uw broeders, de kinderen Israƫls, een iegelijk over zijn broeder, gij zult over hem geen heerschappij hebben met wreedheid.

Leviticus 25:53
Als een dagloner zal hij van jaar tot jaar bij hem zijn; men zal over hem geen heerschappij hebben met wreedheid voor uw ogen.

Spreuken 27:4
Grimmigheid en overloping van toorn is wreedheid; maar wie zal voor nijdigheid bestaan?